Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/02
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 10, rok: 02
sygnaturaopispublikacja
P 10/02 Wyrok z dnia 2003-07-08
zgodności art. 54 kodeksu wykroczeń z art. 42 ust. 1 Konstytucji
Z.U. 2003 / 6A / 62
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: