Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/02
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 8, rok: 02
sygnaturaopispublikacja
P 8/02 Postanowienie z dnia 2002-10-01
Z.U. 2002 / 5A / 70
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: