Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, rok: 02
sygnaturaopispublikacja
P 18/02 Postanowienie z dnia 2003-01-29
Z.U. 2003 / 1A / 9
P 17/02 Postanowienie z dnia 2004-09-01
Z.U. 2004 / 8A / 85
P 15/02 Wyrok z dnia 2005-01-13
Prowadzenie gier na automatach
Z.U. 2005 / 1A / 4
P 13/02 Wyrok z dnia 2002-12-03
konstytucyjność przepisów regulujących zagadnienia związane z ulgami budowlanymi
Z.U. 2002 / 7A / 90
P 12/02 Wyrok z dnia 2003-02-11
zgodność z Konstytucją i ustawami przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 3 listopada 1992 roku w sprawie służby zastępczej
Z.U. 2003 / 2A / 10
P 11/02 Wyrok z dnia 2003-02-19
konstytucyjność przepisów dotyczących wyjątku od ogólnego terminu do wniesienia kasacji
Z.U. 2003 / 2A / 12
P 10/02 Wyrok z dnia 2003-07-08
zgodności art. 54 kodeksu wykroczeń z art. 42 ust. 1 Konstytucji
Z.U. 2003 / 6A / 62
1 2 starsze
  • Adres publikacyjny: