Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/11
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 41, rok: 11
sygnaturaopispublikacja
P 41/11 Wyrok z dnia 2012-04-19
Zwrot nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne Dz.U. 2012..476 z dnia 2012-05-02    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 4A / 41
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: