Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/11
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 53, rok: 11
sygnaturaopispublikacja
P 53/11 Wyrok z dnia 2013-07-16
Zasady obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop Dz.U. 2013..904 z dnia 2013-08-08    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 6A / 78
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: