Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/11
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 9, rok: 11
sygnaturaopispublikacja
P 9/11 Postanowienie z dnia 2011-10-04
(Uwaga!
S 1/11 z 4.10.2011, ZU 2011/8A/87) Dokumenty w sprawie
Z.U. 2011 / 8A / 86
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: