Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/11
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 27, rok: 11
sygnaturaopispublikacja
P 27/11 Wyrok z dnia 2012-10-09
Granica odpowiedzialności prawnokarnej Dz.U. 2012..1124 z dnia 2012-10-12    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 9A / 104
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: