Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/11
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 30, rok: 11
sygnaturaopispublikacja
P 30/11 Wyrok z dnia 2012-07-17
Zawieszenie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku ze wszczęciem postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe i zawiadomienia o wszczęciu postępowania Dz.U. 2012..848 z dnia 2012-07-24    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 7A / 81
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: