Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/11
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 5, rok: 11
sygnaturaopispublikacja
P 5/11 Postanowienie z dnia 2011-10-25
Dokumenty w sprawie
Z.U. 2011 / 8A / 1000
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: