Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/11
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 8, rok: 11
sygnaturaopispublikacja
P 8/11 Wyrok z dnia 2012-07-26
Przesłanki warunkujące przyznanie odszkodowania za poniesioną szkodę (uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego) Dz.U. 2912..887 z dnia 2012-08-03    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 7A / 84
P 8/11 Postanowienie z dnia 2013-07-24
Sprostowanie oczywistej omyłki
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 6A / 93
P 8/11 Postanowienie z dnia 2013-07-24
Sprostowanie oczywistej omyłki
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 6A / 92
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: