Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/11
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 49, rok: 11
sygnaturaopispublikacja
P 49/11 Wyrok z dnia 2013-07-03
Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez bobry Dz.U. 2013..842 z dnia 2013-07-26    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 6A / 73
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: