Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
rok
nr/11
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, nr: 13, rok: 11
sygnaturaopispublikacja
P 13/11 Wyrok z dnia 2012-06-26
Opłata stosunkowa (umorzenie postępowania egzekucyjnego) Dz.U. 2012..759 z dnia 2012-07-04    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 6A / 67
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: