Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, rok: 11
sygnaturaopispublikacja
P 46/11 Wyrok z dnia 2013-05-22
Podjęcie pracy w wyniku przywrócenia do pracy i prawa do wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy Dz.U. 2013..653 z dnia 2013-06-06    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 4A / 42
P 46/11 Wyrok z dnia 2013-05-22
Podjęcie pracy w wyniku przywrócenia do pracy i prawa do wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy
(PDF) Pobierz 1193507 bajtów.Z.U. 2013 / 4A / 42 Dz.U. 2013..653 z dnia 2013-06-06     ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
P 41/11 Wyrok z dnia 2012-04-19
Zwrot nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne Dz.U. 2012..476 z dnia 2012-05-02    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 4A / 41
P 4/11 Wyrok z dnia 2013-07-23
Gry hazardowe na automatach o niskich wygranych Dz.U. 2013..1002 z dnia 2013-08-30    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 6A / 82
P 36/11 Postanowienie z dnia 2012-03-14
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 3A / 33
P 35/11 Postanowienie z dnia 2013-03-20
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 3A / 34
P 35/11 Postanowienie z dnia 2013-03-20
(PDF) Pobierz 1764604 bajtów.Z.U. 2013 / 3A / 34 Dokumenty w sprawie  
P 33/11 Postanowienie z dnia 2012-04-12
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 4A / 47
P 30/11 Wyrok z dnia 2012-07-17
Zawieszenie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku ze wszczęciem postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe i zawiadomienia o wszczęciu postępowania Dz.U. 2012..848 z dnia 2012-07-24    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 7A / 81
P 3/11 Postanowienie z dnia 2012-03-21
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 3A / 34
P 28/11 Postanowienie z dnia 2012-03-22
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 3A / 35
P 27/11 Wyrok z dnia 2012-10-09
Granica odpowiedzialności prawnokarnej Dz.U. 2012..1124 z dnia 2012-10-12    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 9A / 104
P 26/11 Wyrok z dnia 2013-10-15
Gospodarka odpadami (nieterminowe złożenie sprawozdania o odpadach) Dz.U. 2013..1426 z dnia 2013-12-03    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 7A / 99
P 22/11 Postanowienie z dnia 2012-02-29
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 2A / 23
P 21/11 Postanowienie z dnia 2012-03-13
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 3A / 32
1 2 3
  • Adres publikacyjny: