Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/99
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 7, rok: 99
sygnaturaopispublikacja
K 7/99 Wyrok z dnia 2000-01-11
zakaz łączenia członkowstwa w zarządzie powiatu z członkowstwem w organie samorządu gminy i województwa oraz zatrudnieniem w administracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora
Z.U. 2000 / 1 / 2
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: