Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/99
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 3, rok: 99
sygnaturaopispublikacja
K 3/99 Wyrok z dnia 1999-04-28
przepisy ustawy o służbie cywilnej, w zakresie m.in. powoływania członków Rady Służby Cywilnej, określenia praw do dodatków, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych za pracę w służbie cywilnej
Z.U. 1999 / 4 / 73
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: