Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/99
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 6, rok: 99
sygnaturaopispublikacja
K 6/99 Wyrok z dnia 1999-12-07
warunki stanowiące podstawę realizacji postęp. oddłużeniowego w przed. górniczych; zasady kształtowania przyrostu przeciętnego mies. wynagrodzenia w latach 1999-2002 dla prac. zatrudnionych w zakł. górniczych realizujących postęp. oddłużeniowe
Z.U. 1999 / 7 / 160
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: