Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/99
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 5, rok: 99
sygnaturaopispublikacja
K 5/99 Wyrok z dnia 1999-06-22
Przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Z.U. 1999 / 5 / 100
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: