Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/99
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 32, rok: 99
sygnaturaopispublikacja
K 32/99 Wyrok z dnia 2001-04-03
konstytucyjność przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) stanowiących, że o wysokości stawki podatku decyduje klasyfikacja statystyczna dokonywana przez GUS
Z.U. 2001 / 3 / 53
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: