Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/99
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 14, rok: 99
sygnaturaopispublikacja
K 14/99 Wyrok z dnia 2000-03-21
konstytucyjność przepisów ustawy Prawo wodne, stanowiących, że wody oraz grunty pod wodami płynącymi są własnością państwa
Z.U. 2000 / 2 / 61
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: