Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/99
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 10, rok: 99
sygnaturaopispublikacja
K 10/99 Wyrok z dnia 1999-12-14
konstytucyjność i legalność przepisów o samorządzie powiatowym
Z.U. 1999 / 7 / 162
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: