Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/99
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 11, rok: 99
sygnaturaopispublikacja
K 11/99 Wyrok z dnia 1999-09-15
przepisy określające zasady pozbawiania uprawnień kombatanckich osób, które w latach 1944-1956 były funkcjonariuszami organów bądź jednostek organizacyjnych PPR lub PZPR
Z.U. 1999 / 6 / 116
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: