Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/99
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 2, rok: 99
sygnaturaopispublikacja
K 2/99 Wyrok z dnia 2000-06-21
niekonstytucyjność przepisów uzależniających podstawę wymiaru renty inwalidzkiej inwalidów wojennych i ich rodzin od daty jej przyznania
Z.U. 2000 / 5 / 139
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: