Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/99
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 13, rok: 99
sygnaturaopispublikacja
K 13/99 Wyrok z dnia 1999-11-03
przepisy zmieniające ustawę o ustroju miasta stołecznego Warszawy
Z.U. 1999 / 7 / 155
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: