Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/99
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 4, rok: 99
sygnaturaopispublikacja
K 4/99 Wyrok z dnia 1999-12-20
przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Z.U. 1999 / 7 / 165
K 4/99 Postanowienie z dnia 2000-03-21
Z.U. 2000 / 2 / 65
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: