Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/99
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 12, rok: 99
sygnaturaopispublikacja
K 12/99 Wyrok z dnia 1999-10-26
konstytucyjność przepisów prawa energetycznego upoważniających Ministra Gospodarki do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowych zasad rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami energii elektrycznej i cieplnej w lokalach
Z.U. 1999 / 6 / 120
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: