Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/99
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 18, rok: 99
sygnaturaopispublikacja
K 18/99 Wyrok z dnia 2000-01-04
prawo do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki
Z.U. 2000 / 1 / 1
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: