Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/99
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 23, rok: 99
sygnaturaopispublikacja
K 23/99 Wyrok z dnia 2000-04-18
konstytucjność uprawnień Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego - nie będącego organem administracji - do egzekwowania należności bez wyroku sądowego
Z.U. 2000 / 3 / 89
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: