Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/99
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 19, rok: 99
sygnaturaopispublikacja
K 19/99 Wyrok z dnia 2001-02-13
konstytucyjność przepisów ustawy o kontroli skarbowej, regulujących zasady udostępniania dokumentacji, tłumaczenia jej na język polski oraz udostępniania środków łączności - na koszt kontrolowanego
Z.U. 2001 / 2 / 30
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: