Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08
Kodeks spółek handlowych - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 1. ksh
  Art. 1. § 1.  Ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek...
 • Art. 13. ksh
  Art. 13.  § 1.  Za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji odpowiadają solidarnie spółka i osoby, które działały w jej imieniu....
 • Art. 26. ksh
  Art. 26. § 1 . Zgłoszenie spółki jawnej do sądu rejestrowego powinno zawierać: 1) firmę, siedzibę i adres spółki,   2) przedmiot...
 • Art. 31. ksh
  Art. 31. § 1.  Wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się...
 • Art. 52. ksh
  Art. 52. § 1.  Wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego. § 2.  Jeżeli wskutek...