Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08
Kodeks spółek handlowych - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 6. ksh
  Art. 6. § 1.  Spółka dominująca ma obowiązek zawiadomić spółkę kapitałową zależną o powstaniu stosunku dominacji w terminie dwóch...
 • Art. 20. ksh
  Art. 20.  Wspólnicy albo akcjonariusze spółki kapitałowej powinni być traktowani jednakowo w takich samych okolicznościach.
 • Art. 32. ksh
  Art. 32.  Osoba przystępująca do spółki odpowiada za zobowiązania spółki powstałe przed dniem jej przystąpienia.
 • Art. 50. ksh
  Art. 50.  § 1.  Udział kapitałowy wspólnika odpowiada wartości rzeczywiście wniesionego wkładu. § 2.  Wspólnik nie jest uprawniony...
 • Art. 68. ksh
  Art. 68.  W okresie likwidacji do spółki stosuje się przepisy dotyczące stosunków wewnętrznych i zewnętrznych spółki, chyba że przepisy...
Ostatnie wątki na forum