Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08
Kodeks spółek handlowych - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 1. ksh
  Art. 1. § 1.  Ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek...
 • Art. 14. ksh
  Art. 14. § 1.  Przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług. § 2 . W...
 • Art. 20. ksh
  Art. 20.  Wspólnicy albo akcjonariusze spółki kapitałowej powinni być traktowani jednakowo w takich samych okolicznościach.
 • Art. 23 ksh
  Art. 23 . Umowa spółki powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.
 • Art. 26. ksh
  Art. 26. § 1 . Zgłoszenie spółki jawnej do sądu rejestrowego powinno zawierać: 1) firmę, siedzibę i adres spółki,   2) przedmiot...