Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08
 • DZIAŁ I Łączenie się spółek
 • Rozdział 3 Łączenie się z udziałem spółek osobowych
 • Art. 517. ksh
  Art. 517. § 1.  Plan połączenia spółek wymaga pisemnego uzgodnienia między łączącymi się spółkami. § 2.   Przygotowanie planu...
 • Art. 518. ksh
  Art. 518. § 1.  Plan połączenia powinien zawierać co najmniej: 1) typ, firmę i siedzibę każdej z łączących się spółek, sposób...
 • Art. 519. ksh
  Art. 519.  Plan połączenia powinien być zgłoszony do sądu rejestrowego łączących się spółek z wnioskiem, o którym mowa w art. 520 § 2.
 • Art. 520. ksh
  Art. 520. § 1.  Gdy spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną jest spółka akcyjna lub gdy jedną z łączących się spółek jest spółka...
 • Art. 521. ksh
  Art. 521. § 1.  Łącząca się spółka zawiadamia wspólników, którzy nie prowadzą spraw spółki, dwukrotnie, w odstępie nie krótszym niż dwa...
 • Art. 522. ksh
  Art. 522. § 1.  Łączenie się spółek wymaga uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia łączącej się spółki kapitałowej i...
 • Art. 523. ksh
  Art. 523. § 1.  Zarząd łączącej się spółki kapitałowej i wspólnicy prowadzący sprawy łączącej się spółki osobowej zgłoszą do sądu...
 • Art. 524. ksh
  Art. 524.  Ogłoszenie o połączeniu spółek jest dokonywane na wniosek spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej.
 • Art. 525. ksh
  Art. 525. § 1.   Wspólnicy łączącej się spółki osobowej odpowiadają na dotychczasowych zasadach, subsydiarnie wobec wierzycieli spółki,...
 • Art. 526. ksh
  Art. 526. § 1.  Członkowie zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej oraz likwidatorzy łączącej się spółki kapitałowej...
 • Art. 527. ksh
  Art. 527.  Biegły odpowiada na zasadach określonych w przepisach art. 513.  
Kodeks spółek handlowych - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 493. ksh
  Art. 493. § 1.  Spółka przejmowana albo spółki łączące się przez zawiązanie nowej spółki zostają rozwiązane, bez przeprowadzenia...
 • Art. 495. ksh
  Art. 495. § 1.  Majątek każdej z połączonych spółek powinien być zarządzany przez spółkę przejmującą bądź spółkę nowo zawiązaną...
 • Art. 506. ksh
  Art. 506. § 1.  Łączenie się spółek wymaga uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia każdej z łączących się spółek,...
 • Art. 511. ksh
  Art. 511. § 1.  Osoby o szczególnych uprawnieniach w spółce przejmowanej bądź w spółkach łączących się przez zawiązanie nowej spółki, o...
 • Art. 513. ksh
  Art. 513. § 1.   Biegły odpowiada wobec łączących się spółek oraz ich wspólników za szkody wyrządzone z jego winy. W przypadku gdy...
Ostatnie wątki na forum