Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08
 • DZIAŁ I Łączenie się spółek
 • Rozdział 3 Łączenie się z udziałem spółek osobowych
 • Art. 517. ksh
  Art. 517. § 1.  Plan połączenia spółek wymaga pisemnego uzgodnienia między łączącymi się spółkami. § 2.   Przygotowanie planu...
 • Art. 518. ksh
  Art. 518. § 1.  Plan połączenia powinien zawierać co najmniej: 1) typ, firmę i siedzibę każdej z łączących się spółek, sposób...
 • Art. 519. ksh
  Art. 519.  Plan połączenia powinien być zgłoszony do sądu rejestrowego łączących się spółek z wnioskiem, o którym mowa w art. 520 § 2.
 • Art. 520. ksh
  Art. 520. § 1.  Gdy spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną jest spółka akcyjna lub gdy jedną z łączących się spółek jest spółka...
 • Art. 521. ksh
  Art. 521. § 1.  Łącząca się spółka zawiadamia wspólników, którzy nie prowadzą spraw spółki, dwukrotnie, w odstępie nie krótszym niż dwa...
 • Art. 522. ksh
  Art. 522. § 1.  Łączenie się spółek wymaga uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia łączącej się spółki kapitałowej i...
 • Art. 523. ksh
  Art. 523. § 1.  Zarząd łączącej się spółki kapitałowej i wspólnicy prowadzący sprawy łączącej się spółki osobowej zgłoszą do sądu...
 • Art. 524. ksh
  Art. 524.  Ogłoszenie o połączeniu spółek jest dokonywane na wniosek spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej.
 • Art. 525. ksh
  Art. 525. § 1.   Wspólnicy łączącej się spółki osobowej odpowiadają na dotychczasowych zasadach, subsydiarnie wobec wierzycieli spółki,...
 • Art. 526. ksh
  Art. 526. § 1.  Członkowie zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej oraz likwidatorzy łączącej się spółki kapitałowej...
 • Art. 527. ksh
  Art. 527.  Biegły odpowiada na zasadach określonych w przepisach art. 513.  
Kodeks spółek handlowych - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 497. ksh
  Art. 497. § 1.   Do łączenia się spółek stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące powstania spółki przejmującej albo spółki nowo...
 • Art. 499. ksh
  Art. 499. § 1.  Plan połączenia powinien zawierać co najmniej: 1) typ, firmę i siedzibę każdej z łączących się spółek, sposób...
 • Art. 504. ksh
  Art. 504. § 1.   Zarządy łączących się spółek powinny zawiadomić wspólników dwukrotnie, w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń...
 • Art. 512. ksh
  Art. 512. § 1.  Członkowie zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej oraz likwidatorzy łączących się spółek odpowiadają wobec...
 • Art. 516. ksh
  Art. 516. § 1.  W odniesieniu do spółki przejmującej połączenie może być przeprowadzone bez powzięcia uchwały, o której mowa w art....