Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08
Kodeks spółek handlowych - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 514. ksh
    Art. 514. § 1.  Spółka przejmująca nie może objąć udziałów albo akcji własnych za udziały lub akcje, które posiada w spółce...
  • Art. 517. ksh
    Art. 517. § 1.  Plan połączenia spółek wymaga pisemnego uzgodnienia między łączącymi się spółkami. § 2.   Przygotowanie planu...
  • Art. 519. ksh
    Art. 519.  Plan połączenia powinien być zgłoszony do sądu rejestrowego łączących się spółek z wnioskiem, o którym mowa w art. 520 § 2.
Ostatnie wątki na forum