Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08
Kodeks spółek handlowych - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 500. ksh
  Art. 500. § 1.  Plan połączenia powinien być zgłoszony do sądu rejestrowego łączących się spółek z wnioskiem, o którym mowa w art. 502...
 • Art. 502. ksh
  Art. 502. § 1.  Plan połączenia należy poddać badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności. § 2 . Sąd rejestrowy...
 • Art. 516. ksh
  Art. 516 1 .  Połączenie transgraniczne spółek kapitałowych podlega przepisom rozdziału 2, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie...
 • Art. 523. ksh
  Art. 523. § 1.  Zarząd łączącej się spółki kapitałowej i wspólnicy prowadzący sprawy łączącej się spółki osobowej zgłoszą do sądu...