Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08
Kodeks spółek handlowych - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 502. ksh
  Art. 502. § 1.  Plan połączenia należy poddać badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności. § 2 . Sąd rejestrowy...
 • Art. 512. ksh
  Art. 512. § 1.  Członkowie zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej oraz likwidatorzy łączących się spółek odpowiadają wobec...
 • Art. 514. ksh
  Art. 514. § 1.  Spółka przejmująca nie może objąć udziałów albo akcji własnych za udziały lub akcje, które posiada w spółce...
 • Art. 516. ksh
  Art. 516 1 .  Połączenie transgraniczne spółek kapitałowych podlega przepisom rozdziału 2, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie...
 • Art. 518. ksh
  Art. 518. § 1.  Plan połączenia powinien zawierać co najmniej: 1) typ, firmę i siedzibę każdej z łączących się spółek, sposób...
Ostatnie wątki na forum