Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08
 • DZIAŁ I Łączenie się spółek
 • Rozdział 1 Przepisy ogólne
 • Art. 491. ksh
  Art. 491. § 1.  Spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi; spółka osobowa nie może jednakże być spółką...
 • Art. 492. ksh
  Art. 492. § 1.  Połączenie może być dokonane: 1) przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę...
 • Art. 493. ksh
  Art. 493. § 1.  Spółka przejmowana albo spółki łączące się przez zawiązanie nowej spółki zostają rozwiązane, bez przeprowadzenia...
 • Art. 494. ksh
  Art. 494. § 1.  Spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki...
 • Art. 495. ksh
  Art. 495. § 1.  Majątek każdej z połączonych spółek powinien być zarządzany przez spółkę przejmującą bądź spółkę nowo zawiązaną...
 • Art. 496. ksh
  Art. 496. § 1 . W okresie odrębnego zarządzania majątkami spółek wierzycielom każdej spółki służy pierwszeństwo zaspokojenia z majątku...
 • Art. 497. ksh
  Art. 497. § 1.   Do łączenia się spółek stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące powstania spółki przejmującej albo spółki nowo...
Kodeks spółek handlowych - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 496. ksh
  Art. 496. § 1 . W okresie odrębnego zarządzania majątkami spółek wierzycielom każdej spółki służy pierwszeństwo zaspokojenia z majątku...
 • Art. 512. ksh
  Art. 512. § 1.  Członkowie zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej oraz likwidatorzy łączących się spółek odpowiadają wobec...
 • Art. 520. ksh
  Art. 520. § 1.  Gdy spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną jest spółka akcyjna lub gdy jedną z łączących się spółek jest spółka...
 • Art. 521. ksh
  Art. 521. § 1.  Łącząca się spółka zawiadamia wspólników, którzy nie prowadzą spraw spółki, dwukrotnie, w odstępie nie krótszym niż dwa...
 • Art. 522. ksh
  Art. 522. § 1.  Łączenie się spółek wymaga uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia łączącej się spółki kapitałowej i...
Ostatnie wątki na forum