Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08
Kodeks spółek handlowych - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 106. ksh
  Art. 106.  Umowa spółki komandytowej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.
 • Art. 107. ksh
  Art. 107. § 1 . Jeżeli wkładem komandytariusza do spółki jest w całości lub w części świadczenie niepieniężne, umowa spółki określa...
 • Art. 112. ksh
  Art. 112. § 1.  Komandytariusz jest wolny od odpowiedzialności w granicach wartości wkładu wniesionego do spółki. § 2.  W przypadku...
 • Art. 114. ksh
  Art. 114.  Kto przystępuje do spółki w charakterze komandytariusza, odpowiada także za zobowiązania spółki istniejące w chwili wpisania...
 • Art. 115. ksh
  Art. 115.  Jeżeli umowa spółki dopuszcza przyjęcie do spółki nowego komplementariusza, dotychczasowy komandytariusz może uzyskać status...
Ostatnie wątki na forum