Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08
 • DZIAŁ II Spółka partnerska
 • Rozdział 1 Przepisy ogólne
 • Art. 86. ksh
  Art. 86. § 1.  Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce...
 • Art. 87. ksh
  Art. 87. § 1.  Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów, określonych w art. 88...
 • Art. 88. ksh
  Art. 88.   Partnerami w spółce mogą być osoby uprawnione do wykonywania następujących zawodów: adwokata, aptekarza, architekta,...
 • Art. 89. ksh
  Art. 89.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale do spółki partnerskiej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej,...
 • Art. 90. ksh
  Art. 90. § 1.  Firma spółki partnerskiej powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie ,,i partner"...
 • Art. 91. ksh
  Art. 91.  Umowa spółki partnerskiej powinna zawierać: 1) określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki,  ...
 • Art. 92. ksh
  Art. 92.   Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.
 • Art. 93. ksh
  Art. 93. § 1.  Zgłoszenie spółki partnerskiej do sądu rejestrowego powinno zawierać: 1) firmę, siedzibę, adres spółki, nazwiska i...
 • Art. 94. ksh
  Art. 94.  Spółka partnerska powstaje z chwilą wpisu do rejestru.  
Ostatnie wątki na forum