Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08
Kodeks spółek handlowych - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 89. ksh
    Art. 89.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale do spółki partnerskiej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej,...
  • Art. 94. ksh
    Art. 94.  Spółka partnerska powstaje z chwilą wpisu do rejestru.  
  • Art. 100. ksh
    Art. 100. § 1 . W przypadku utraty przez partnera uprawnień do wykonywania wolnego zawodu, powinien on wystąpić ze spółki najpóźniej z...
Ostatnie wątki na forum