Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08
Kodeks spółek handlowych - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 87. ksh
    Art. 87. § 1.  Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów, określonych w art. 88...
  • Art. 92. ksh
    Art. 92.   Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.
  • Art. 100. ksh
    Art. 100. § 1 . W przypadku utraty przez partnera uprawnień do wykonywania wolnego zawodu, powinien on wystąpić ze spółki najpóźniej z...
Ostatnie wątki na forum