Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08
Kodeks spółek handlowych - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 89. ksh
  Art. 89.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dziale do spółki partnerskiej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej,...
 • Art. 92. ksh
  Art. 92.   Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.
 • Art. 95. ksh
  Art. 95. § 1.  Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych...
 • Art. 96. ksh
  Art. 96. § 1.  Każdy partner ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. § 2.  Pozbawienie...