Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08
Kodeks spółek handlowych - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 90. ksh
  Art. 90. § 1.  Firma spółki partnerskiej powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie ,,i partner"...
 • Art. 93. ksh
  Art. 93. § 1.  Zgłoszenie spółki partnerskiej do sądu rejestrowego powinno zawierać: 1) firmę, siedzibę, adres spółki, nazwiska i...
 • Art. 99. ksh
  Art. 99.  Przepisy art. 59-62 i art. 64-66 stosuje się w przypadku: 1) śmierci partnera,   2) ogłoszenia upadłości partnera,  ...
 • Art. 100. ksh
  Art. 100. § 1 . W przypadku utraty przez partnera uprawnień do wykonywania wolnego zawodu, powinien on wystąpić ze spółki najpóźniej z...