Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08

Art. 98. § 1. Rozwiązanie spółki powodują:

1) przyczyny przewidziane w umowie spółki,  

2) jednomyślna uchwała wszystkich partnerów,  

3) ogłoszenie upadłości spółki,  

4) utrata przez wszystkich partnerów prawa do wykonywania wolnego zawodu,  

5) prawomocne orzeczenie sądu.  

§ 2. W przypadku gdy w spółce pozostaje jeden partner lub gdy tylko jeden partner posiada uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu związanego z przedmiotem działalności spółki, spółka ulega rozwiązaniu najpóźniej z upływem roku od dnia zaistnienia któregokolwiek z tych zdarzeń.

Ostatnie wątki na forum