Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08
Kodeks spółek handlowych - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 301. ksh
  Art. 301. § 1 . Zawiązać spółkę akcyjną może jedna albo więcej osób. Spółka akcyjna nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową...
 • Art. 306. ksh
  Art. 306.  Do powstania spółki akcyjnej wymaga się: 1) zawiązania spółki, w tym podpisania statutu przez założycieli,  ...
 • Art. 327. ksh
  Art. 327. § 1.  Jeżeli po zarejestrowaniu spółki zostały stwierdzone braki wynikłe z niedopełnienia przepisów prawa, sąd rejestrowy, z...
 • Art. 334. ksh
  Art. 334. § 1.  Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. § 2 . Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może...
 • Art. 378. ksh
  Art. 378. § 1.  Rada nadzorcza ustala wynagrodzenie członków zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy, chyba że...