Money.plPrawoAkty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kodeks spółek handlowych

DZIAŁ I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08
Kodeks spółek handlowych - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 167. ksh
  Art. 167. § 1.  Do zgłoszenia spółki należy dołączyć: 1) umowę spółki,   2) oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na...
 • Art. 171. ksh
  Art. 171.  Po zarejestrowaniu spółki zarząd powinien, w terminie dwóch tygodni, złożyć we właściwym urzędzie skarbowym poświadczony...
 • Art. 172. ksh
  Art. 172. § 1 . Jeżeli po zarejestrowaniu spółki zostały stwierdzone braki wynikłe z niedopełnienia przepisów prawa, sąd rejestrowy, z...
 • Art. 179. ksh
  Art. 179. § 1.  Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym....
 • Art. 182. ksh
  Art. 182. § 1 . Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz zastawienie udziału umowa spółki może uzależnić od zgody...
Ostatnie wątki na forum