Money.plPrawoAkty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kodeks spółek handlowych

DZIAŁ I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08
Kodeks spółek handlowych - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 160. ksh
  Art. 160. § 1.  Firma spółki może być obrana dowolnie; powinna jednak zawierać dodatkowe oznaczenie ,,spółka z ograniczoną...
 • Art. 168. ksh
  Art. 168.  Wszelkie zmiany danych wymienionych w art. 166 § 1 i § 2 zarząd powinien zgłosić sądowi rejestrowemu w celu wpisania do...
 • Art. 176. ksh
  Art. 176. § 1.  Jeżeli wspólnik ma być zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, w umowie spółki należy oznaczyć...
 • Art. 182. ksh
  Art. 182. § 1 . Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz zastawienie udziału umowa spółki może uzależnić od zgody...
 • Art. 198. ksh
  Art. 198. § 1.  Wspólnik, który wbrew przepisom prawa lub postanowieniom umowy spółki otrzymał wypłatę (odbiorca), obowiązany jest do...