Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08
Kodeks spółek handlowych - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 31. ksh
  Art. 31. § 1.  Wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się...
 • Art. 41. ksh
  Art. 41. § 1.  Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich wspólników mających prawo prowadzenia spraw spółki. § 2.  Odwołać...
 • Art. 43. ksh
  Art. 43.  W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymagana jest zgoda wszystkich wspólników, w tym także...
 • Art. 50. ksh
  Art. 50.  § 1.  Udział kapitałowy wspólnika odpowiada wartości rzeczywiście wniesionego wkładu. § 2.  Wspólnik nie jest uprawniony...
 • Art. 60. ksh
  Art. 60. § 1.  Jeżeli umowa spółki stanowi, że prawa, jakie miał zmarły wspólnik, służą wszystkim spadkobiercom wspólnie, a nie zawiera...
Ostatnie wątki na forum