Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08
Kodeks spółek handlowych - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 44. ksh
  Art. 44.  Wspólnik mający prawo prowadzenia spraw spółki może bez uchwały wspólników wykonać czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby...
 • Art. 49. ksh
  Art. 49. § 1.  Jeżeli wspólnik zobowiązał się wnieść tytułem wkładu do spółki rzeczy inne niż pieniądze na własność lub do używania,...
 • Art. 56. ksh
  Art. 56. § 1.  Wspólnik obowiązany jest powstrzymać się od wszelkiej działalności sprzecznej z interesami spółki. § 2.  Wspólnik nie...
 • Art. 64. ksh
  Art. 64. § 1.  Pomimo śmierci lub ogłoszenia upadłości wspólnika oraz pomimo wypowiedzenia umowy spółki przez wspólnika lub jego...
 • Art. 72. ksh
  Art. 72.  Likwidator może być odwołany tylko w drodze jednomyślnej uchwały wspólników.
Ostatnie wątki na forum