Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08
Kodeks spółek handlowych - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 611. ksh
    Art. 611.  Pozostają w mocy przepisy szczególne dotyczące: 1) narodowych funduszy inwestycyjnych,   2) spółek prowadzących...
  • Art. 620. ksh
    Art. 620. § 1.  Do oceny skutków zdarzeń prawnych stosuje się przepisy obowiązujące w dniu, w którym zdarzenia te nastąpiły. § 2.  Z...
  • Art. 625. ksh
    Art. 625. § 1.  W okresie do dnia 31 grudnia 2004 r. statuty spółek zawiązywanych po wejściu w życie ustawy, w których akcjonariuszem...