Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08
Kodeks spółek handlowych - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 130. ksh
    Art. 130.  Statut spółki komandytowo-akcyjnej powinien zawierać: 1) firmę i siedzibę spółki,   2) przedmiot działalności spółki,  ...
  • Art. 141. ksh
    Art. 141.  Komplementariuszowi nie przysługuje prawo do prowadzenia spraw spółki, przekazanych do kompetencji walnego zgromadzenia albo...
  • Art. 148. ksh
    Art. 148. § 1.  Rozwiązanie spółki powodują: 1) przyczyny przewidziane w statucie,   2) uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu...
Ostatnie wątki na forum