Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08
Kodeks spółek handlowych - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 531. ksh
  Art. 531. § 1.  Spółki przejmujące lub spółki nowo zawiązane powstałe w związku z podziałem wstępują z dniem podziału bądź z dniem...
 • Art. 532. ksh
  Art. 532. § 1.   Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące powstania właściwego typu spółki przejmującej albo nowo...
 • Art. 535. ksh
  Art. 535. § 1.  Plan podziału powinien być zgłoszony do sądu rejestrowego spółki dzielonej lub spółki przejmującej, łącznie z...
 • Art. 537. ksh
  Art. 537. § 1.  Plan podziału należy poddać badaniu biegłego w zakresie poprawności i rzetelności. § 2.  Sąd rejestrowy właściwy...
 • Art. 547. ksh
  Art. 547. § 1.  Osoby o szczególnych uprawnieniach w spółce dzielonej, o których mowa w art. 174 § 2, art. 304 § 2 pkt 1, art. 351-355,...