Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08
Kodeks spółek handlowych - WYBRANE ARTYKUŁY
  • Art. 531. ksh
    Art. 531. § 1.  Spółki przejmujące lub spółki nowo zawiązane powstałe w związku z podziałem wstępują z dniem podziału bądź z dniem...
  • Art. 536. ksh
    Art. 536. § 1.  Zarządy spółki dzielonej i każdej spółki przejmującej sporządzają pisemne sprawozdanie uzasadniające podział spółki,...
  • Art. 540. ksh
    Art. 540. § 1.  Wspólnicy spółki dzielonej i spółek przejmujących mają prawo przeglądać następujące dokumenty: 1) plan podziału,  ...
Ostatnie wątki na forum