Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08
Kodeks spółek handlowych - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 530. ksh
  Art. 530. § 1.  Spółka dzielona zostaje rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia jej z rejestru...
 • Art. 533. ksh
  Art. 533. § 1.  Plan podziału spółki wymaga pisemnego uzgodnienia między spółką dzieloną a spółką przejmującą. § 2 . W przypadku...
 • Art. 534. ksh
  Art. 534. § 1.  Plan podziału powinien zawierać co najmniej: 1) typ, firmę i siedzibę każdej ze spółek uczestniczących w podziale,  ...
 • Art. 541. ksh
  Art. 541. § 1.  Podział spółki wymaga uchwały zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia spółki dzielonej oraz każdej spółki...
 • Art. 545. ksh
  Art. 545. § 1.  W przypadku uchylenia albo stwierdzenia nieważności uchwały, o której mowa w art. 541, sąd rejestrowy z urzędu wykreśla...