Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks spółek handlowych
Sygnatura: DU rok 2000 numer 94 poz. 1037
Tytuł: Kodeks spółek handlowych
Data ogłoszenia: 2000-11-08
Data wejscia w życie: 2000-11-08
Kodeks spółek handlowych - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 528. ksh
  Art. 528. § 1.  Spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek kapitałowych. Nie jest dopuszczalny podział spółki...
 • Art. 533. ksh
  Art. 533. § 1.  Plan podziału spółki wymaga pisemnego uzgodnienia między spółką dzieloną a spółką przejmującą. § 2 . W przypadku...
 • Art. 538. ksh
  Art. 538. § 1.  Biegły, w terminie określonym przez sąd, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia jego wyznaczenia, sporządza na...
 • Art. 549. ksh
  Art. 549. § 1.  Biegły odpowiada wobec wspólników spółek uczestniczących w podziale za szkody wyrządzone z jego winy. W przypadku gdy...