Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/08
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 9, rok: 08
sygnaturaopispublikacja
K 9/08 Wyrok z dnia 2010-01-26
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Z.U. 2010 / 1A / 4
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: