Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/08
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 29, rok: 08
sygnaturaopispublikacja
K 29/08 Postanowienie z dnia 2011-03-08
Z.U. 2011 / 2A / 14
K 29/08 Postanowienie z dnia 2011-03-08
(PDF) Pobierz 1703516 bajtów.Z.U. 2011 / 2A / 14
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: