Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/08
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 6, rok: 08
sygnaturaopispublikacja
K 6/08 Wyrok z dnia 2009-04-21
Wymogi formalne upoważnienia do wydawania rozporządzeń
Z.U. 2009 / 4A / 52
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: