Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/08
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 27, rok: 08
sygnaturaopispublikacja
K 27/08 Wyrok z dnia 2012-03-29
Brak zwolnienia od podatku alimentów ustalonych w ugodach sądowych Dz.U. 2012..440 z dnia 2012-04-23    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 3A / 27
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: