Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/08
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 34, rok: 08
sygnaturaopispublikacja
K 34/08 Postanowienie z dnia 2009-03-03
Z.U. 2009 / 3A / 30
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: