Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/08
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 1, rok: 08
sygnaturaopispublikacja
K 1/08 Wyrok z dnia 2010-02-23
Ustawa o Policji
Z.U. 2010 / 2A / 14
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: