Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/08
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 5, rok: 08
sygnaturaopispublikacja
K 5/08 Postanowienie z dnia 2008-11-25
Z.U. 2008 / 9A / 0
K 5/08 Postanowienie z dnia 2008-11-25
Z.U. 2008 / 9A / 169
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: